ROCS - Rocket science of marketing

Vi hjelper deg med å levere fantastiske kundereiser

Fra Marketing Technology til Customer Experience


For å rekruttere, beholde og utvikle kunder i en digital hverdag, er Marketing Technology avgjørende. Vi tror at fremtidens vinnere setter sin Marketing Technology inn i en større setting, hvor kundens opplevelse og kundens reise er tett integrert. 

 
 

Innsikt, analyse og visualisering av data

Kunnskap om kundene er din bedrifts største ressurs. Å skaffe seg denne kunnskapen kan gjøres på flere måter. Hos ROCS har vi en tverrfaglig tilnærming for å forstå kundens kunder. Analyse og maskinlæring danner grunnlaget for konseptutvikling og operasjonell forvaltning.

 
 

Strategi og rådgivning for digital kundeutvikling

For Rocs og kundene våre handler strategi om å ha en helhetlig plan som tar for seg et prosjekt, en plan eller et utviklingsløp fra A-Å. Strategien er en live dreiebok som beskriver hva som skal settes opp, hvorfor vi arbeider med dette og hvordan vi skal gjøre det. Den viser også hvordan dette prosjektet henger sammen med andre prosjekter i organisasjonen eller hvordan det skal videreutvikles.

 
 

Marketing technology

Marketing Technology - Marketing Automation - Datadrevet markedsføring: Kjært barn har mange navn. I ROCS bistår vi våre kunder med rådgivning og oppsett av systemer for datadrevet markedsføring, automatisering av prosesser og kundedialoger. Vi er eksperter på oppsett og optimalisering av Marketing Automation-løsninger som Salesforce Marketing Cloud, Portrait Dialog og Kitewheel.


 
 

Kundereiser og konseptutvikling

Gjennom kundereiser bistår ROCS organisasjoner med å oppnå større forståelse for en kundes behov og utfordringer. Vi ser på kundereisen som en kronologisk og visuell framstilling av en kundes handlinger og opplevelser. Ved å se nærmere på alle kontaktpunkter med en tjeneste, et produkt eller en merkevare på tvers av kanaler, oppnår man en større forståelse for kundenes behov og utfordringer.