ROCS har programvare med sosial intelligens
Sosial intelligens

ROCS har programvare med sosial intelligens

Sosial intelligens

Sosial intelligens handler om å vite når og hvordan du som selskap skal kommunisere til kundene dine.

Av: ROCS - ROCS
Sist oppdatert: 2020-09-22T10:54:11.0000000Z

Hvilke produkter, tjenester eller informasjon som er relevant for kunden påvirkes av en rekke ulike faktorer. En fast kunde har andre behov for informasjon enn en kunde som er ny. Demografi er selvfølgelig en essensiell faktor for å forstå hvem mottakeren er. Derfor er det viktig med innsikt i disse dataene, slik at beslutningen om kommunikasjonen gjøres på riktig grunnlag. På denne måten tar du hensyn til mottakers behov og tar det på alvor. Lytt til behovene – ha to ører og en munn.


Dessverre erfarer vi ofte at ikke alle tar hensyn til nettopp dette. Kommunikasjon mellom selskap og mottaker skjer ofte ut fra selskapets behov og premisser – ikke kundens. 

Overkommunikasjon er en reell utfordring. I et selskap finnes det som ofte mange ulike initiativ til å kommunisere med kunden, gjerne har ulike avdelinger ulik strategi, uten om å inkludere de andre avdelingene. Resultatet blir at kunden, eller mottaker får for mye og ofte usammenhengende kommunikasjon som ikke er spisset til dens behov. Dette kan føre til en negativ oppfatning av selskapet fra kundens side, som svekker tilfredshet, tiltro, merkevaren og vil vises på bunnlinjen. Dette er et direkte resultat av mangel på sosial intelligens.


Ved å kartlegge det faktiske ønske og behov til hver mottaker, planlegge de ulike kommunikasjonsstrømmene og benytte de riktige kanalene, vil de aller fleste selskaper oppnå svært positive resultater.


Dette er det ROCS etterstreber når vi planlegger kommunikasjon på vegne av våre kunder. Når vi setter opp oppsett, lager reglene for kommunikasjonen og sørger for innsikt i dataene, er det for å skape et korrekt grunnlag til å tilpasse budskap og kanal. 


Det er samtidig viktig at våre kunders forventninger og målsetting er realistiske og gjennomførbare. Vi vektlegger tydelig kommunikasjon og forventningsavklaring tidlig i prosjektet, slik at målene blir realiserbare og vi sammen når målsetningene.

Tilbake