MenneskeligMennesklig

Mennesklig


Det menneskelige aspektet er en essensiell komponent i personalisering, automatisering og kommunikasjon. Derfor er det viktig og alltid ha i mente at det er en faktisk person du kommuniserer med. Mottakere har ulike behov og atferd som ikke alltid er målbare. Men likevel danner de et mønster, som har direkte innvirkninger på etterspørselen. Det er ikke alltid det hensyntas i bedriften.

Ved å ta høyde for slike mønstre kan du segmentere, spisse budskap og lettere velge kanal for å nå riktig kunde. Noe som igjen har direkte effekt på ROI.