MatematikkMatematikk

Matematikk

Når ROCS bruker begrepet matematikk, mener vi reglene som sier noe om hvilken informasjon som skal sendes til hvem – og hvem den ikke skal sendes til – det er vel så viktig.


Det kan høres enkelt ut, men se for deg at du er kunde hos en aktør som leverer en rekke ulike produkter. Da ønsker du ikke informasjon om andre produkter enn de som er relevant for deg. Ved å sørge for riktig kommunikasjon oppnår vi en sømløs, automatisert kundereise med færrest mulig smertepunkt. På denne måten skaper vi langsiktige kundeforhold med tilfredse kunder.