ROCS og OBOS
Innsikt

ROCS og OBOS

Innsiktsdrevet organisasjon

OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge, og eies av over 530 000 medlemmer. Overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. En av OBOS viktigste konsernprioriteringer mot 2026 er å bli en innsiktsdreven organisasjon. Det er her ROCS har bistått. 

Av: - ROCS
Sist oppdatert: 2022-09-26T08:11:10.0000000Z

En viktig del av å bli en innsiktsdrevet organisasjon, er å modernisere datavarehuset slik at all data på tvers av organisasjonen samles og struktureres, sammenstilles og rapporteres på.

ROCS har i snart ett år støttet avdeling BI Dataplattform gjennom rolle som produkteier. I denne perioden er det gjennomført et betydelig arbeid med et sky-prosjekt knyttet til modernisering av datavarehuset.

ROCS har hatt en hovedrolle i behovskartleggingen på tvers av konsernet og innenfor alle forretningsområder. Det er planlagt og gjennomført en rekke workshops samt utarbeidet og presentert beslutningsunderlag for ledergrupper, styringsgruppe og porteføljestyret.

 

Prosjektet er i full gang, og med flere MVP’er under planlegging.

 

Hos OBOS har det tradisjonelt vært Business Controllers som har vært de store rapportbrukerne. Med denne satsingen vil beslutningstakere OBOS kunne følge hele utviklingsreisen, hele medlemsreisen, mediespending og dialog med medlemmer. Å følge opp utbygginger og finne de riktige interessentene for boligprosjektene vil bli langt mer konkret og nøyaktig.

 

Læring og utnyttelse av innsikt på tvers er en nødvendighet for et konsern som OBOS.

Det foregår flere store forskningsprosjekter gjennom OBOS: Oslo K (Næringseiendom) og Construction City (leiligheter) er to store satsinger som hver skaper enorme mengder adferdsdata. Å kunne analysere disse, visualisere disse og se trender gir OBOS retning for hva morgendagen vil kreve.

 

ROCS takker for tilliten og fortsatt samarbeid

Tilbake